fbpx

Ledning och Administration

Tomas Eriksson

VD

Mattias Mild

Utvecklingschef/Skolchef

Hanna Adolfsson

Ekonomi

073-555 54 59

Niklas Nordén

Vaktmästare

070-849 11 03

Roger Jonsson

IT-ansvarig

076-632 29 23

Elevhälsa

Caroline Abrahamsson

Specialpedagog

073-155 38 42

Hanna Friberg

Skolsköterska

076-632 29 20

Agneta Rask

Studie och Yrkesvägledare

076-111 18 52

Arbetslag 076-632 29 01

Malin Pettersson

Mentor 7b - Lärare i Spanska och Engelska

Oscar Kjell

Mentor 8b - Lärare i Svenska och SO

Martin Stenvall

Mentor 7b - lärare i Idrott och Hälsa samt SO

Michaela Haraldsson

Mentor i 8b - Lärare i Slöjd

Emma Håkansson

Mentor 8c - Lärare i Hem och konsumentkunskap

Marcus Törnqvist

Mentor 8c - Lärare i Matematik och Teknik

Arbetslag 072-373 48 24

Marthin Lindstammer

Mentor 7a - Lärare i NO

Sofia Revelj

Mentor 7A - Lärare i Engelska och Tyska

Matilda Adolfsson

Mentor 9a - Lärare i Svenska och EQ

Ludwig Adolfsson

Mentor 8a - Lärare i Idrott och Hälsa samt Slöjd

Annika Sjöberg

Mentor 7a - Lärare i Matematik

Arbetslag

Alexander Holmberg

Undervisande lärare i Bild

Astrud Bengtsson Chavez

Undervisande lärare i Spanska

Susanna Strandelid

Undervisande lärare i Franska

Daniel Alleved

Undervisande lärare i Musik