Ledning och Administration

Tomas Eriksson

VD

Mattias Mild

Utvecklingschef/Skolchef

Joanna von Platen

Bitr rektor

076-111 18 70

Hanna Adolfsson

Ekonomi

073-555 54 59

Niklas Nordén

Vaktmästare

070-849 11 03

Roger Jonsson

IT-ansvarig

076-632 29 23

Elevhälsa

Caroline Abrahamsson

Specialpedagog

073-155 38 42

Hanna Friberg

Skolsköterska

076-632 29 20

Agneta Rask

Studie och Yrkesvägledare

076-111 18 52

Arbetslag 076-632 29 01

Björn Kullberg

Mentor 9a, 9b

Marcus Törnqvist

Mentor 9a, 9b

Malin Pettersson

Mentor 9a, 9b

Oscar Kjell

Mentor 7b

Dennis Källroos

Mentor 7b

Daniel Alleved

Undervisande lärare i Musik

Arbetslag 072-373 48 24

Marthin Lindstammer

Mentor 8a

Sofia Revelj

Mentor 7A

Matilda Adolfsson

Mentor 8a

Ludwig Adolfsson

Mentor 7A

Emma Håkansson

Mentor 7c

Annika Sjöberg

Mentor 7c

Arbetslag

Alexander Holmberg

Undervisande lärare i Bild

Astrud Bengtsson Chavez

Undervisande lärare i Spanska

Michaela Haraldsson

Vik lärare i textilslöjd

Susanna Strandelid

Undervisande lärare i Franska