fbpx
Vårt koncept

En röd tydlig tråd som vilar på trygghet och kunskap med mycket hjärta och hjärna

En tydlig röd tråd

Kontinuitet är en grundbult för att alla ska kunna nå goda resultat i skolan. Avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och lärare. Därför står vi för en sammanhållen skolgång där alla elever ges utmaningar på ett strukturerat sätt.

Trygghet och kunskap

Vi har en helhetssyn på människan och förstår att god hälsa och goda resultat hänger ihop. I väl genomtänkta lokaler som stödjer pedagogiken växer våra barn och ungdomar upp till trygga och nyfiknamedborgare. Motivationen, drivkraften och dengemensamma värdegrunden förenar osss.

Hjärta och hjärna

Att visa omtanke är att bry sig på allvar. Vi vet att trygghet är en förutsättning för kunskap och att gruppens utveckling är central. Vi har ett elevnära arbetssätt med korta beslutsvägar där vi samordnar resurser och kompetenser för att få skjuts på elevernas utveckling.

Elever tycker till

Röster om Västra skolan

Relationsskapande är något vi på Västra skolan arbetar med dagligen. Inga prestationer utan relationer!

Lärare och elever

Vi trivs på Västra skolan och den miljö som är.

Elever åk8

På Västra skolan arbetar vi med både digitala hjälpmedel men också med penna och papper.

Elever åk7

Hängyta finns det gott om på Västra skolan!

Elever åk7

Vi valde Västra skolan av olika anledningar, men en var på grund av fokusområden i naturvetenskap!

Elever åk8

Västra skolan är bäst!

Elever åk7
Varmt välkomna till Västra skolan

En skola att räkna med

Kom i kontakt med oss!

Västra skolan - en skola där varje möte är viktigt

Jag vill hälsa dig varmt välkommen till Västra skolan, en högstadieskola i centrala Kalmar. Västra skolan är det självklara valet för dig som vill gå på en skola där du har en nära kontakt med dina lärare som tillsammans med dig arbetar för att du ska nå så långt som möjligt utifrån just dina förutsättningar - helt enkelt bli den bästa versionen av dig själv.

EQ - Tillsammans

Under dina tre år på Västra skolan kommer du få möjlighet att utveckla flera olika förmågor som kommer hjälpa dig vidare i livet. I möten i klassrum, på rasten eller under lunchen tillsammans med dina kamrater, lärare och all annan personal på skolan utvecklar du kunskap för livet.

Rörelse för ökad kunskap

Att rörelse är bra för både kropp och knopp är ingen hemlighet. Genom en utökad timplan i idrott och hälsa, kombinerat med ytterligare ett tillfälle till rörelse i form av innebandy en gång i veckan ökar vi möjligheterna till en lyckad kunskapsinhämtning.

Fokusområden EQ, Naturvetenskap och Matematik

EQ på Västra skolan är ett ställningstagande som genomsyrar allt som lärare och elever gör i sin vardag. Detta innebär att man hjälper eleverna med verktyg att förstå och kontrollera sina egna känslor och att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation. Naturvetenskap och matematik är grunden till flera av Västra skolans ämnesövergripande arbetsområden. Vi arbetar med att skapa externa kontakter utifrån en entreprenöriell anda!

Om oss på Västra skolan

När man börjar ny på en skola, har man ibland olika slags förväntningar på skolan och hur det skall bli. Vi tycker det är viktigt att visa på vad man kan förvänta sig av oss, men också vad vi förväntar oss av dig och dina vårdnadshavare.