EQ

EQ - en av våra stöttepelare!

 I vår lokala skolplan anger vi EQ som ett av våra fokusområden. EQ använder vi på skolan som ett av verktygen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

EQ: ”Du har rätt till dina känslor men ansvar för ditt handlande.” EQ på Västra skolan är ett ställningstagande som genomsyrar allt som lärare och elever gör i sin vardag. Västra skolan strävar efter att utveckla och träna elevernas sociala och emotionella kompetens. Detta innebär att man ger eleverna verktyg i att förstå och kontrollera sina egna känslor, men också att utveckla förmågan att förstå och leva sig in i andra människors situation.

På Västra skolan arbetar vi med problem- och konflikthantering, utifrån tanke – känsla -handlingsschema. Detta innebär att vi hjälper eleverna att se sambanden mellan tanke, känsla och handllig och att hitta alternativa vägar i sitt agerande. Vi arbetar för att stärka elevernas trygghet, självkänsla/självförtroende och sociala relationer i grupperna. Praktiska inslag kan vara värderingsövningar, forumspel och stresshantering. Att du har rätt till dina känslor, men ansvar för ditt agerande ligger alltid till grund för vårt arbete på skolan.