Elevhälsa

Västra skolan har en elevhälsa som finns tillgänglig för eleverna varje dag. Vi erbjuder specialpedagog, skolsköterska och kurator. Tillgång finns även till skolläkare, skolpsykolog och studie och yrkesvägledare.

På Västra skolan arbetar alla lärare, tillsammans med elevhälsan för att alla elever skall utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att anpassa och utveckla skolan efter våra elever, inte tvärt om.

I koncernens skolbibliotek/mediatek finns ett brett utbud av olika inlärningsverktyg som erbjuds alla elever.