Elevens val

Elevens val på Västra skolan arrangeras en gång i veckan.

Elevens val på Västra skolan anordnas med hjälp av interna krafter inom koncernen.

Urvalet är varierat och vi erbjuder både estetisk verksamhet  i form av musik och kultur,  men också en fördjupning i olika ämnen och idrott. 

Beroende på elevernas behov, intresse och antal försöker vi anpassa utbudet.