Elevens val

Elevens val på Västra skolan arrangeras 1-2 gånger/termin

Under läsåret 19/20 kommer en förändring av elevens val på Västra skolan att ske.

Eleverna kommer nu att erbjudas elevens val en-två hela dagar/termin. 

Utbudet kommer arbetas fram av elevever och personal.