Nationella Prov åk 9

Under läsåret 2019/2020 har eleverna i åk 9 Nationellt Prov i följande ämnen och datum

Datum och provperiod i årskurs 9
Datumen gäller för läsåret 2019/2020.

Från och med 2019 ska proven påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

Läsåret 2019/2020
 

Svenska, svenska som andraspråk

4 nov–13 dec 2019 Muntligt (exakt datum bestäms på skolan)

10 mars 2020

12 mars 2020

 

NO -biologi/ fysik/ kemi

1 april 2020

från v. 11 sker en laboration som skolan betsämmer exakt datum för

 

Engelska

4 nov–13 dec 2019 Muntligt (exakt datum bestäms på skolan)

21 april 2020

23 april 2020

 

SO - geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

ons 6 maj 2020

8 maj 2020

 

Matematik

4 nov–13 dec 2019 Muntligt (exakt datum bestäms på skolan)

13 maj 2020

15 maj 2020