Nationella Prov åk 9

Under läsåret 2020/20021 har eleverna i åk 9 Nationellt Prov i följande ämnen och datum

Datum och provperiod i årskurs 9
Datumen gäller för läsåret 2020/2021

Från och med 2019 ska proven påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

Läsåret 2020/2021
 

Svenska, svenska som andraspråk

2 nov - 11 dec  2020 Muntligt (exakt datum bestäms på skolan)

16 mars 2021

18 mars 2021

 

NO -biologi/ fysik/ kemi

24 mars 2021

från v. 9 sker en laboration som skolan betsämmer exakt datum för

 

Engelska

2 nov - 11 dec  2020 Muntligt (exakt datum bestäms på skolan)

13 april 2021

15 april 2021

 

SO - geografi/ historia/ religionskunskap/samhällskunskap

27 april 2021

29 april 2021

 

Matematik

2 nov - 11 dec  2020 Muntligt (exakt datum bestäms på skolan)

5 maj 2021

7 maj 2021