Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss på skolan?

Rektor Susanne Nordén - 0706-223856

Bitr Rektor Joanna Von Platen 0761-111870

Arbetslaget - 0766-322901 eller 0723-734824

Elevhälsan - 0731- 553842

 

Eller använf formuläret nedan, så svarar vi så snart vi kan.

Kontaktformulär

Information om behandling av personuppgifter

CIS Kalmar AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter för att fullborda antagning och rättslig plikt gentemot elev och vårdnadshavare. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas fram till det datum då utbildningen är avslutad. Efter avslutad utbildning kommer personuppgifter i form av betygsdokumentation lagras samt översändas till respektive hemkommun för arkivering. Personuppgifter kommer under studietiden behandlas av externa parter (system för frånvarohantering, betygsättning, studieinformation, skolhälsovård etc.). I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut i marknadsföringssyfte.