Frågor & Svar

Västra skolan är en fristående 7-9 skola med fokusområden som matematik,teknik, kemi, biologi och fysik samt EQ. Skolan startade hösten 2013 med två stycken klasser i år 7.

1. Kostar det någonting att gå på Västra skolan?

Nej, skolan är avgiftsfri och det är elevens sk skolpeng som finansierar studierna. Skolan följer de regler som uppställda av Kalmar kommun.

2. Får vem som helst gå på skolan?

Ja. Västra skolan är en skola för alla.

3. Måste man vara en stjärna på matmatik och NO-ämnen för att gå på Västra skolan?

Nej, vi hjälper alla elever att utvecklas utifrån sin nivå till att bli den bästa versionen av sig själv! 

4. Vad innebär det att man har fokus på Matematik, Teknik och naturorienterade ämnen?

Vi fokuserar på dessa ämnen när vi arbetar ämnesövergripande, samt att vi har valt att ha lite mer undervisningstid i de naturorienterade ämnen.

5. Får man betyg?

Ja. Precis som i en kommunal skola följer vi de regler och krav som Skolverket satt upp. Det gör att du får goda kunskaper och behörighet att söka till gymnasiet efter åk 9 om du har fullständiga betyg.

6. Var ligger skolan?

Skolan ligger på Malmbrogatan 9 i kvarteret Valfisken mitt i centrala Kalmar. Från och med hösten 2021 kommer Västra skolan flytta till nya fina lokaler på Malmen, Nygatan/Stagneliusgatan. Universitetbibliotekets nuvarande lokaler.

7. Finns det någon skolgård?

Ja, vi har en utemiljö i form av en innegård, samt en öppen planlösning i skolan vilket  gör att vi även har en "innomhus skolgård"

8. Är lärarna behöriga?

Vi ställer mycket höga krav på våra medarbetare och strävar efter att alla ska ha formell behörighet och mycket god kompetens inom området.

9. Får man bra skolmat?

Självklart. Vi tycker att maten är ett viktigt inslag i skolmiljön och
kommer att sträva efter att kunna erbjuda stor valfrihet och mycket god och
näringsrik mat. 

10. Får man busskort?

Vi följer kommunens regler vilket är följande:
År 7-9 = 5 km
Uppfyller du kommunens krav så självklart får du det.

11. Kommer man att ha bra laborationssalar?

För att få bästa kvalitet kommer vi att använda specialanpassade kemi- och fysiksalar på CIS.