Frågor & Svar

Västra skolan är en fristående 7-9 skola med fokusområden som matematik, naturorienterade ämnen samt EQ. Skolan startade hösten 2013 med två stycken klasser i år 7.

1. Kostar det någonting att gå på Västra skolan?

Nej, skolan är avgiftsfri och det är elevens sk skolpeng som finansierar studierna. Skolan följer de regler som uppställda av Kalmar kommun.

2. Får vem som helst gå på skolan?

Ja. Västra skolan är en skola för alla.

3. Får man betyg?

Ja. Precis som i en kommunal skola följer vi de regler och krav som Skolverket satt upp. Det gör att du får goda kunskaper och behörighet att söka till gymnasiet efter åk 9 om du har fullständiga betyg.

4. Var ligger skolan?

Skolan ligger på Malmbrogatan 9 i kvarteret Valfisken mitt i centrala Kalmar. Där har vi ombyggda och nyrenoverade lokaler som vi är mycket nöjda med.

5. Finns det någon skolgård?

Ja, vi har en utemiljö i form av en innegård, samt en öppen planlösning i skolan vilket  gör att vi även har en "innomhus skolgård"

6. Är lärarna behöriga?

Vi ställer mycket höga krav på våra medarbetare och strävar efter att alla ska ha formell behörighet och mycket god kompetens inom området.

7. Får man bra skolmat?

Självklart. Vi tycker att maten är ett viktigt inslag i skolmiljön och
kommer att sträva efter att kunna erbjuda stor valfrihet och mycket god och
näringsrik mat. Därför äter eleverna på en restaurang på Norra vägen. Bara ett stenkast från
Västra skolan.

8. Får man busskort?

Vi följer kommunens regler vilket är följande:
År 7-9 = 5 km
Uppfyller du kommunens krav så självklart får du det.

9. Kommer man att ha bra laborationssalar?

För att få bästa kvalitet kommer vi att använda specialanpassade kemi- och fysiksalar på CIS.