Ansökan

Genom att sätta upp er i kön står ni inför möjligheten att göra ett val då det är dags att börja årskurs 7!

Fyller ni i formuläret nedan anmäler ni ert intresse för skolan och sätter upp ert barn i vår kölista. 

Då vi behandlat er ansökan kommer ni att få en bekräftelse via mail.

Platsen i kön beror på datumet för anmälan. Enda möjligheten att förbigå detta är om man har ett syskon som går på skolan vid den tidpunkten som man själv skall börja. 

Hösten innan man skall börja år 7 bjuder vi in alla som finns med i kölistan till en information.

Ansökan

 

Information om behandling av personuppgifter

CIS Kalmar AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter för att fullborda antagning och rättslig plikt gentemot elev och vårdnadshavare. Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas fram till det datum då utbildningen är avslutad. Efter avslutad utbildning kommer personuppgifter i form av betygsdokumentation lagras samt översändas till respektive hemkommun för arkivering. Personuppgifter kommer under studietiden behandlas av externa parter (system för frånvarohantering, betygsättning, studieinformation, skolhälsovård etc.). I samtliga fall finns vederbörliga personuppgiftsbiträdesavtal. Inga personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut i marknadsföringssyfte.