Aktuellt

Västra skolan- En skola att räkna med

Publicerad 25 aug, 2014

I maj 2014 genomförde skolinspektionen sin förstagångstillsyn på Västra skolan. I juni kom beslutet!

Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att uppnå kunskapskraven. I sitt beslut till Västra skolan skriver inspektionen att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.
Västra skolan slog upp portarna i centrala Kalmar hösten 2013. Idag finns det tre klasser på skolan. Hösten 2015 ökar skolan ytterligare.
Västra skolan är en vanlig grundskola men med fokusområde EQ, matematik, teknik och naturorienterade ämnen. Därtill också elevens val idrott och estetik. No, matematik och teknik är ämnen som är viktiga att arbeta mer med i skolan enligt den senaste forskningen vilket också PISA sammanställningen visar.
Det är oerhört inspirerande att skolinspektionen tycker att vi gör ett bra jobb, säger Susanne Nordén rektor på Västra skolan och tillägger att det är få skolor i landet där skolinspektionen inte har något att erinra över huvudtaget!
Jag ser redan nu att Västra skolan utvecklas på ett mycket bra sätt, så som Södra skolan gjorde när jag startade den för 8 år sedan, säger Tomas Eriksson VD. Tillsammans med föräldrar och elever som ställer krav på skolan kan vi ge både trygghet och kunskap, avslutar Tomas Eriksson

Susanne Nordén, Rektor