Aktuellt

Skolinspektionen på besök

Publicerad 13 jan, 2017

Grönt ljus från skolinspektionen!!

Under hösten har Skolinspektionen granskat Västra Skolan. Tillsynen görs regelbundet i all skolverksamhet i hela landet, för att se att lagar, regler och läroplaner följs. Målet är att bidra till att alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö tillgodoses. I höstens tillsyn fokuserade Skolinspektionen på följande områden: Undervisning och lärande, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

Skolinspektionen skriver att Västra Skolan uppfyller de krav som skollagen föreskriver och att inga brister kan konstateras.
Inspektionens beslut är ett kvitto på att det goda arbete personalen gör tillsammans med eleverna ger fina resultat och överensstämmer med rådande riktlinjer.

Susanne Nordén, Rektor