Aktuellt

Nyhet kring distansundervisning 7/1-24/1

Publicerad 5 jan, 2021

Här kommer nyheter rörande läget kring Coronasmittan:

Hej!

Efter samråd med smittskyddsläkaren på Region Kalmar har huvudmannen beslutat att elever i åk 7-9 ska undervisas på distans under perioden 7-24 januari. Smittskyddsläkaren motiverar den rekommenderade åtgärden med det ansträngda smittläget i länet.

Smittskyddsenheten ser smittskyddsläget i Kalmar län som ansträngt och det stora antalet helgdagar på sista tiden har gjort att testning inte kunnat genomföras i samma utsträckning som "vanliga" veckor, vilket resulterar i större ovisshet i data som dock indikerar att smittspridningen är på en platå eller faktiskt ökar. Viruset verkar också ha en säsongsvariation i spridningsförmåga och den största spridningen sker i december-januari.

Smittskyddsläkaren ser att det finns en vinst med att eleverna inte kommer tillbaka efter lovet, detta för att minska antalet kontakter. Detta resulterar i en rekommendation från smittskyddsläkaren att högstadieeleverna i länets kommuner undervisas på distans under perioden 8-24 januari.

Vi följer smittskyddsläkarens rekommendationer och därför övergår vi till distansstudier fram till den 24 januari.


Med vänlig hälsning,

Mattias Mild
Utvecklingschef/vVD
CIS Kalmar AB
Malmbrogatan 11
392 49 Kalmar           
Telefon +46(0)73-326 24 53