Aktuellt

Informationskväll med temat Barn och Unga på Nätet

Publicerad 10 apr, 2014

Den 14/4 kl.19:00-20:30 inbjuder Västra skolan, Södra skolan, Vasaskolan och Falkenbergsskolan föräldrar till barn i åk 4-9 till en informatonskväll med temat barn och unga på Nätet. Plats: Falkenbergsskolans aula

Vad gör unga på nätet - och vad ska vi vuxna göra?

 

Att internet påverkar våra sociala liv är vi nog alla införstådda med, men vilka effekter har det på våra barn och unga? Vad är det som gör att unga kränker varandra på nätet och hur hanterar vi det?

Maria Billmark, IKT-pedagog på AV-Media, kommer att prata om;

  • Vad är nätet? Vad gör våra unga där?
  • Vilka digitala medier är attraktiva för dem?
  • Hur kan/bör man som vuxen agera om något händer på nätet?
  • Vad är tillåtet/inte tillåtet på nätet? Vad har föräldrar för ansvar?
  • Vad bör de unga känna till för att få en säker "mediavardag"?
  • Upphovsrätten och dess innebörd på nätet.

De finns många frågor kring barn och unga på nätet. Syftet med informationskvällen är att belysa detta och få mer kunskap om hur man som vuxen kan förhålla sig till det.

 

Välkomna!