Aktuellt

Distansundervisning på Västra skolan

Publicerad 5 jan, 2021

Enlig tidigare information ang distansundervisning 7/1-24/1 tänker vi på Västra skolan att vi inleder el följande;

Ingen undervisning under torsdag 7/1, vi startar med distansundervisningen fredag 8/1 och kommer följa ordinarie schema.

Eleverna kommer att använda sig av Google Meet och information kring lektionerna samt inloggningskoder kommer finnas på Infomentor! Viktigt att hålla sig uppdaterad där.

För att minska elevantalet på skolan, är eleverna välkomna klassvis torsdag 7/1 (se tider nedan) för att hämta skolmaterial samt dator vid behov. Varje klass har ett tidsintervall där de kan komma.

 

 

7A - välkomna in någon gång mellan 09:30-10:15

7B - välkomna in någon gång mellan 10:30-11:15

8A - välkomna in någon gång mellan 11:30-12:15

8B - välkomna in någon gång mellan 12:30-13:15

9A - välkomna in någon gång mellan 13:30-14:15

9B - välkomna in någon gång mellan 14:30-15:15

 

I dagsläget är frågan kring hur skollunch skall erbjudas inte löst. Återkommer med det.

En del elever kan kommas att undantas från distansundervisning. Dessa elever kommer att kontaktas av elevhälsan.

 

 

Med vänliga hälsningar

Susanne Nordén

Rektor